WebTube

ՆՈՆ ՍՏՈՊ LIVE. Ջազնավուր 🎙 😀 Իսկ դուք գիտեի՞ք, որ ջազը ստեղծել են հայերը: Աշխատանքային շաբաթը սկսենք լավ տրամադրությամբ՝ Հայկ Պետրոսյանի հետ: NON STOP LIVE. Jazznavour 🎙 😀 Did you know that jazz was created by Armenians? Let's start the working week in a good mood with Hayk Petrosyan.

multi part videos future coming here soon
1145   1 month ago
TadehDavtian | 0 subscribers
1145   1 month ago
ՆՈՆ ՍՏՈՊ LIVE. Ջազնավուր 🎙
😀 Իսկ դուք գիտեի՞ք, որ ջազը ստեղծել են հայերը: Աշխատանքային շաբաթը սկսենք լավ տրամադրությամբ՝ Հայկ Պետրոսյանի հետ:
NON STOP LIVE. Jazznavour 🎙
😀 Did you know that jazz was created by Armenians? Let's start the working week in a good mood with Hayk Petrosyan.
Tags: jazz
Please log in or register to post comments